Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Obecné informace

V mateřské škole Sluníčko klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí a vedeme děti k samostatnosti, rozvíjení prosociálního cítění, vzájemného respektu a podpoře maximálního rozvoje klíčových kompetencí.

Zdraví a fyzickou zdatnost dětí podporujeme různými pohybovými aktivitami. Rádi navštěvujeme kulturní akce v okolí.

Zaměřujeme se na rozvíjení spontánní hry, která vychází z přirozených potřeb dítěte a jejímž prostřednictvím se aktivně vypořádává se světem.

Telefon: 567 157 942 do třídy

Pedagogické vedení: 

- Monika Vašková - vedoucí učitelka

- Klára Šímová DiS.- učitelka

- Tereza Kalná - učitelka

- Bc. Andrea Novotná - učitelka

Počet dětí ve třídě: 25

SPECIFIKA TŘÍDY: heterogenní skupina ve věkové kategorii (3 – 7 let)

Docházka dětí v rámci internátního provozu MŠ Sluníčko: plán docházky odevzdá zákonný zástupce osobně nebo na e-mailovou adresu vždy do 25. v měsíci na měsíc následující. Docházka je ke stažení ZDE.

Denní režim dne v MŠ SLUNÍČKO, RANTÍŘOVSKÁ

Čas Aktivita Příchod Vyzvedávání Internátní provoz
5:00-6:00 Vstávání, hygiena u spících dětí. Příchod dětí. A N A
6:00-6:30 Snídaně pro spící děti. Příchod dětí. A A N
6:30-8:30 Příchody dětí. Činnosti dětí vzdělávacího plánu. A A N
8:30-8:50 Hygiena, svačina, hygiena. N N N
8:50-9:30 Činnosti dětí dle vzdělávacího plánu. N N N
9:30-11:15 Pobyt venku. N N N
11:15-12:00 Hygiena, oběd, hygiena N N N
12:00-12:15 Příprava na odpočinek. A A N
12:15-14:00 Odpočinek, klidové aktivity, vstávání, hygiena. A N N
14:00-14:30 Svačina, hygiena. N N N
14:30-17:00 Činnosti dětí dle vzdělávacího plánu ve třídě nebo na zahradě. N A N
17:00-17:45 Hygiena, večeře, hygiena. N A N
17:45-18:00 Volné hry dětí, rozcházení. Běžný provoz. A A N
18:00-18:45 Volné hry dětí, rozcházení. Internátní provoz. A A A
18:45-19:00 II. večeře, hygiena A A A
19:00-20:00 Večerní hygiena, ukládání k spánku, čtení před usnutím. N N A
20:00-5:00 Noční klid s dozorem. N N A

Legenda: A - ano, je možno, N - ne, není možno

Přidáno 1. 6. 2023, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru